Chiếc Nova Dash độ siêu tự do (Super open) của Thái Lan với sức mạnh khủng khiếp khi hoàn thành 402m chỉ trong 9.9 giây.

Đăng ký nhận video mới: http://bit.ly/2jY7kLy

Advertisements