Mời các bạn cùng xem video Exciter độ full Drag trái 62mm của lò độ xe 94 Team Sài Gòn. Chiếc Exciter này được lò độ xe 94 Team hoàn thành để tham gia các giải đua 201m.

Chiếc Exciter được độ trái 62mm, dên tự do, bình FCR kết hợp với Mobin MSD và IC Uma.

Advertisements