Video đua xe cực kỳ gây cấn trong đêm Sài Gòn giữa 3 chiếc xe độ: Honda Wave độ, Yamaha Exciter độ, Honda Future Neo độ. Trong đó Wave độ trái 58mm bài tự do (TDS Team), Exciter độ trái 57mm dên zin, Future Neo độ trái 58mm bài tự do.

Advertisements