Giữa rừng lò xe độ luôn từng ngày đổi mới, nhưng vẫn còn đâu có bóng dáng của những huyền thoại một thời đó là Honda Wave và cái tên gắn liền với những huyền thoại ấy cho đến tận bây giờ đó là Tiến Bà Điểm (Lò xe độ Huyền thoại của những Huyền thoại).

Advertisements